Archiv pro měsíc: Duben 2019

POZVÁNKA

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva Křižíkova 48a,

se sídlem Křižíkova 556/48a, Praha 8 – Karlín 186 00, IČ: 032 98 647,

termín konání

čtvrtek 16.5. 2019 v 18,00 hodin

Místo konání: ZŠ Lyčkovo náměstí č. 6, Praha 8 – Karlín (pravý vchod)

Účastníci: členové bytového družstva anebo jejich zmocněnci. V případě zastoupení je nutná plná moc s podpisem člena (zmocnitele), podpis nemusí být ověřen*. Všichni hlasující obdrží u prezence hlasovací lístek.

Od  17,30 –  18,00 hod. – prezence účastníků

 

V 18,00 hod. zahájení schůze s programem:

 1. Prezence účastníků
 2. Ověření způsobilosti členské schůze
 3. Volba orgánů členské schůze
 4. Změny členství v družstvu (změny od poslední čl. schůze)
 5. Tvorba a užití výnosů družstva a dlouhodobých záloh na opravy
 6. Investiční akce, opravy a modernizace v domech 2018
 7. Schválení roční účetní závěrky 2018 a převod účetní ztráty do FÚ
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Náklady a vyúčtování záloh na služby rok 2018
 10. Souhlas s podnájmem, Převod členského podílu
 11. Pravidelná preventivní prohlídka bezpečnosti a požární ochrany v domech BD – výsledek
 12. Členské záležitosti
 13. Různé

 

 

 

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit po předchozí dohodě u předsedkyně představenstva bytového družstva a byly zaslány spolu s touto pozvánkou na diskusní skupinu.

 

Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 25.4.2019.

 

-V Praze dne 15. 4. 2019-

 

Svolavatel:

Vendulka Hrdličková, předseda představenstva

Marek Bazík, místopředseda představenstva

Věra Širůčková, místopředsedkyně představenstva

Žádáme Vás, abyste se na schůzi dostavil/a včas a vyhradil/a si na ni dobu asi do 20.00 hod. Současně upozorňujeme, že pokud byste se z vážných důvodů nemohl/a zúčastnit, můžete podle Stanov družstva zmocnit jinou osobu, aby Vás na schůzi zastupovala a podle rozsahu zmocnění za Vás i hlasovala.

 

 • vzor plné moci si můžete vyžádat u představenstva družstva, najdete jej také ve zprávě, která bude odeslána na diskusní skupinu

 

 

Instrukce pro účastníky schůze:

 • nutno vzít s sebou platný občanský průkaz
 • v případě zastupování je nutné vzít s sebou originál plné moci